Torrade d allioli, pasta d Xixona y fritura d falso calamar ( cardo).